Avís Legal


I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, es faciliten les següents dades generals d’aquest lloc web:

Aquest lloc web, https://rivero-digital.com/ (d’ara endavant, el “Lloc Web”), és propietat de: Aleksei Alfonso Hecht Mendoza, amb número d’identificació fiscal (NIF): x3833532f, i les dades de contacte són:

Adreça: La Zarza 16, Garafía 38787, Santa Cruz de Tenerife, ESPANYA

Correu electrònic de contacte: info@rivero-digital.com

II. CONDICIONS D’ÚS GENERALS

Finalitat de les condicions: El Lloc Web

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, les “Condicions”) tenen per finalitat regular l’accés i l’ús del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà per Lloc Web: l’aspecte exterior de les interfícies de pantalla, tant estàtiques com dinàmiques, és a dir, l’estructura de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’estructura de navegació (d’ara endavant, els “Continguts”) i tots els serveis en línia o recursos que puguin oferir-se als usuaris (d’ara endavant, els “Serveis”).

Rivero Digital es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i els Continguts i Serveis que puguin incorporar-se en ell. L’usuari reconeix i accepta que Rivero Digital pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements integrats en el Lloc Web o l’accés als mateixos, en qualsevol moment.

L’accés de l’usuari al Lloc Web és gratuït i, com a norma general, és de franc sense que l’usuari hagi de proporcionar cap contraprestació per gaudir-ne, excepte pel cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

L’ús dels Continguts no requereix una subscripció o registre prèvi.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com els espais habilitats per interactuar entre els usuaris i entre l’Usuari i Rivero Digital, com ara els espais de comentaris i/o blocs, atorguen la condició d’Usuari. Per tant, des del moment d’iniciar la navegació pel Lloc Web, s’accepten totes les Condicions establertes aquí, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives legals obligatòries, si escau. Donada la importància del que precedeix, es recomana que l’Usuari les llegeixi cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Rivero Digital proporciona una àmplia varietat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • L’ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Rivero Digital, sense contravenir les disposicions d’aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, ni que pugui infringir els drets de tercers o el funcionament adequat del Lloc Web.
  • La veracitat i legalitat de la informació proporcionada per l’Usuari en els formularis ampliats per Rivero Digital per l’accés a determinats Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En qualsevol cas, l’Usuari notificarà immediatament a Rivero Digital qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com, però no limitat a, robatori, pèrdua o accés no autoritzat als identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, Rivero Digital no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris mitjançant comentaris o altres eines de blocs o participació que puguin existir.

El mer accés a aquest Lloc Web no implica establir cap mena de relació comercial entre Rivero Digital i l’Usuari.

Amb respecte sempre a la legislació vigent, el Lloc Web de Rivero Digital està destinat a totes les persones, sense tenir en compte la seva edat, que puguin accedir i/o navegar les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXONERACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Rivero Digital no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Rivero Digital farà tots els esforços per al correcte funcionament del Lloc Web; no obstant això, no assumeix cap responsabilitat ni ofereix cap garantia que l’accés a aquest Lloc Web sigui ininterromput o sense errors.

Rivero Digital tampoc assumeix cap responsabilitat ni ofereix cap garantia quant al contingut o programari al qual es pugui accedir mitjançant aquest Lloc Web, assegurant que estigui lliure d’errors o que no causarà cap dany al sistema informàtic de l’Usuari (programari i maquinari). En cap cas, Rivero Digital serà responsable de les pèrdues, danys o cap tipus de perjudici derivat de l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, inclosos, entre d’altres, els causats als sistemes informàtics o que resultin de la introducció de virus.

Rivero Digital tampoc es fa responsable dels danys que puguin causar-se als usuaris a causa de l’ús indegut d’aquest Lloc Web. En particular, no serà responsable de cap manera de les interrupcions de servei, interrupcions, manca o defecte de telecomunicacions que puguin produir-se.

IV. POLÍTICA DE VINCLES

Es fa constar que el Lloc Web de Rivero Digital proporciona o pot proporcionar als usuaris mitjans de vincles (com, entre altres, enllaços, pancartes, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests vincles, directoris i motors de cerca al Lloc Web té com a objectiu facilitar la cerca i l’accés dels usuaris a la informació disponible a Internet, i no s’ha de considerar com una suggerència, recomanació o invitació a visitar-los.

Rivero Digital no ofereix ni comercialitza, ni sigui per ella mateixa ni a través de tercers, els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Rivero Digital proporciona contingut patrocinat, anuncis i/o enllaços afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços afiliats o anuncis inserits és proporcionada pels anunciants mateixos, de manera que Rivero Digital no és responsable de cap imprecisió o error que pugui contenir la publicitat, ni garanteix en cap cas l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

De la mateixa manera, Rivero Digital no garantirà l’accessibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat dels llocs de tercers que puguin ser accedits a través dels enllaços.

En cap cas Rivero Digital revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, ni els recolzarà, examinarà ni es farà propietari dels productes i serveis, continguts, fitxers o qualsevol altre material existent en els llocs enllaçats esmentats.

Rivero Digital no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis que puguin sorgir de l’accés, l’ús, la qualitat o la legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis de llocs web no gestionats per Rivero Digital i que estiguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que establixi un hipervincle des d’una pàgina web d’una altra, diferent de Rivero Digital, al Lloc Web hauria de saber que:

  • No es permet la reproducció, ja sigui total o parcial, de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l’autorització expressa de Rivero Digital.
  • Tampoc es permet cap afirmació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Rivero Digital o els seus Continguts i/o Serveis.
  • Excepte el hipervincle, el lloc web des del qual es fa aquest hipervincle no contindrà cap element d’aquest Lloc Web que estigui protegit com a propietat intel·lectual segons la legislació espanyola, llevat que sigui expressament autoritzat per Rivero Digital.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Rivero Digital i el propietari del lloc web des del qual es faci, ni el coneixement i acceptació de Rivero Digital dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, ni viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Rivero Digital, ja sigui per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (incloent, entre d’altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques comercials o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual segons la legislació espanyola i les normatives espanyoles i comunitàries en aquest camp, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i signats per Espanya, els seran aplicables.

Tots els drets reservats. D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent la modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l’autorització de Rivero Digital.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Rivero Digital. L’Usuari podrà veure els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, exclusivament per al seu ús personal. No obstant això, l’Usuari no podrà eliminar, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web constitueix una violació dels drets de propietat intel·lectual, haurà de notificar-ho immediatament a Rivero Digital a través de les dades de contacte a la secció INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Rivero Digital es reserva el dret d’emprendre qualsevol acció civil o penal que consideri necessària per l’ús indegut del Lloc Web i dels Continguts, o pel frau d’aquestes Condicions.

La relació entre l’Usuari i Rivero Digital estarà regida per les normatives vigents aplicables en territori espanyol. En cas de qualsevol controvèrsia sobre la interpretació i/o aplicació d’aquestes Condicions, les parts presentaran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària i estaran sotmeses als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb la llei.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús ha estat creat el 16 de juliol de 2023.

Desplaça cap amunt